35. Skireise nach Mayrhofen vom 18.-20. November 2016